سعود بن ن

Aug 10, 2021 · اقد‌‌ام شاهزاد‌‌گان سعود‌‌ی برای شکایت از بن سلمان د‌‌ر آمریکا. آمریکا اوردو ایشلری وزیری جیمز ماتیس و بن سلمان، ۱۶ مارس ۲۰۱۷ فهد بن عبد العزيز ال سعود

2022-11-28
    ه نا الزاهد-صغيرة
  1. سعود بن محمد